Bedrijfshulpverlening

 

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

Bedrijfshulpverlening kent een aantal belangrijk elementen:

 BHV-ers die kunnen optreden indien zich calamiteiten voordoen. Er moeten een aantal medewerkers in uw bedrijf aanwezig en opgeleid zijn, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s.

Ontruimingsplan
Indien een calamiteit zo groot is of wordt dat voor de veiligheid van de medewerkers een ontruiming noodzakelijk is, dient duidelijk te zijn hoe een dergelijke ontruiming plaats vindt.

Oefeningen
Belangrijk is een ontruiming te oefenen. Medewerkers kennen –indien nodig- de procedures en weten de vluchtwegen te vinden. Een oefening moet altijd worden aangekondigd, anders kunnen er onnodige risico’s worden genomen met mogelijk onnodige ongevallen tot gevolg.

Bedrijfsnoodplan
In een bedrijsnoodplan komen alle zaken t.a.v. bedrijfshulpverlening samen: wie is waar voor verantwoordelijk, controle brandblussers en EHBO-voorzieningen, controle nooduitgangen, volgen van BHV-cursussen, oefeningen , contact met externe hulpverleners etc


Egbert van der Waal, arboconsult heeft ervaring in het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie en kan u daarbij deskundig adviseren.