Risico inventarisatie

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE,
PLAN VAN AANPAK
 
In een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Op elke werkplek zijn er risico’s, dit kan blootstelling aan lawaai zijn of aan gevaarlijke stoffen, maar ook warmte, kou of tocht, een slechte stoel of zwaar tillen Daarnaast kunnen er specifieke risico’s zijn voor jongeren of zwangere vrouwen.
Niet alleen de risico’s maar ook hoe hoog een risico is, moet worden aangegeven. Dit heet een evaluatie.  Evalueren heeft dus betrekking op het schatten van de risico’s en vergelijken met de norm. Dit is voor bedrijven geen dagelijkse kost. Vaak zijn hier deskundige voor nodig.
 
Op grond van deze inventarisatie en evaluatie moet de ook aangeven  welke maatregelen er genomen gaan worden en op welke termijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen. 

Elke werkgever is verplicht een RI&E te hebben. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn ook verplicht de RI&E te laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige.
 
Er zijn een aantal mogelijkheden om tot een betrouwbare RI&E te komen:

VOLLEDIG uitbesteding

Heeft u niet de tijd en/of voldoende kennis of andere overwegingen, u kunt de RI&E volledig door ons laten uitvoeren. Wij zullen dit echter wel in nauw overleg met u aanpakken.

SCAN

Heeft u weinig idee wat een RI&E inhoud ?
U kunt door ons een scan laten uitvoeren, dit is een snelle toets hoe het met arbeidsomstandigheden (beleid) is gesteld. Het is geen RI&E zoals in de wet bedoeld. Wel krijgt u globaal inzicht welke arbeidsomstandigheden extra aandacht verdienen.

 BEGELEIDING

U kunt de RI&E zelf uitvoeren en zich door ons deskundig laten begeleiden. Dit heeft voor u het voordeel dat u intern deskundigheid opbouwt en minder investering hoeft te doen, maar toch verzekerd bent van een betrouwbare RI&E.

VOLLEDIG ZELF DOEN

Is er voor een branche een specifiek RI&E instrument aanwezig, dan kan u de RI&E zelf uitvoeren. Toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige is alleen nodig indien uw organisatie groter is dan 25 personen.
 

Plan van Aanpak (PVA)

Een inventarisatie en –evaluatie staat natuurlijk niet op zichzelf, het moet ergens toe leiden. Het is daarom niet voor niks in de arbowetgeving opgenomen dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld. Graag stellen wij in overleg met u een praktisch en realistisch plan van aanpak op.
Helaas is het soms zo dat na het opstellen van het plan, de goede bedoelingen in de hectiek op de achtergrond dreigen te komen. Een begeleidingstraject kan dan net de extra stimulans betekenen om de plannen tot uitvoering te brengen. De investering in een RI&E zijn op die manier geen kosten geworden.